EESTI TERVISEMAJANDUSE KODA

Tervisemajandus on kogu maailmas kiirelt arenev tööstusharu, mis keskendub
inimeste tervise ja eluea pikendamisele läbi uute tervisetehnoloogiate ja -teenuste kasutuselevõtu.
Eesti Tervisemajanduse Koja eesmärgiks on tervisemajanduse sektori arendamine koostöös riigi, teadusasutuste ja ettevõtetega.

KOOSTÖÖ RIIGIGA

Osaleme tervisemajandust puudutavate strateegiate kujundamisel ning toetame ennetava tervisepoliitika arengut Eestis.

KOOSTÖÖ RAVISÜSTEEMIGA

Teeme koostööd meditsiini- ja tervishoiuasutuste ning katusorganisatsioonidega.

KOOSTÖÖ ETTEVÕTETEGA

Kaasame ettevõtteid tervisemajanduse projektidesse ning kiirendame Eesti tervisetehnoloogia iduettevõtete arengut.

KOOSTÖÖ TEADLASTEGA

Viime läbi tervisealaseid uuringuid ning teeme koostööd rahvusvaheliste teadusasutustega.

INITSIATIIVID

Health Founders on Baltikumi esimene tervisetehnoloogia iduettevõtetele mõeldud ärikiirendi.

DTx Estonia on Eesti tarkvarapõhiste meditsiiniseadmete (digital therapeutics) tootjate ühendus.